Twój koszyk jest pusty
Koszyk
 •  

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu internetowego „namaqua.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.namaqua.pl określa zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

 2. Administratorem danych osobowych (ABI) Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. SŁAWOMIR CIEŚLA NAMAQUA, ul. Marcina Borelowskiego "Lelewela" 9/21, 30-108 Kraków, NIP: 6381277249, REGON: 122922251, telefon: 606203015, poczta: biuro@namaqua.pl Sprzedawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 3. Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług Sklepu internetowego i tylko w tym celu co jest niezbędne dla realizacji usługi Sklepu internetowego a jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w żaden sposób nie narusza praw Klienta.

 4. Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Sklep internetowy.

 5. Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych. W tym celu Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 6. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie dostęp posiadają także podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotą w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

 

§2 Zasady prywatności

 1. Internetowy Sklep namaqua.plpoważnie traktuje prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności Klienta oraz możliwie najpełniejsza wygoda z korzystania z naszego Sklepu.

 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.

 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem i zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

 6. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :

 1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 2. zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

 3. wystawienia faktury VAT.

 1. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),

 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny).

 7. datę urodzenia

 8. PESEL

 1. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

 

§4 Polityka „Cookies”

 1. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego i jego oferty dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej i umożliwienia powrotu do zawartości koszyka bez utraty jego zawartości co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru towarów.

 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia danych związanych
  z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się on z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zależy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Opera w wersji

 • Apple Safari

 

§5 Prawa i obowiązki

 1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania w każdym czasie a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania bez podawania przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej biuro@namaqua.pl , bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.

 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę bądź ich ograniczeniem.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.